Stora förändringar på universitet

Från och med nästa år görs utbildningarna om på universitet och högskolor i landet. All utbildning ska då vara indelad i tre nivåer; grund, avancerad och forskning.

Det här betyder att i dag fyraåriga program delas in i en treårig grundnivå som leder till kandidatexamen och så en påbyggnadsdel för den som vill ha master/magisterexamen.

Flera nya program startas också vid Uppsala universitet, till exempel språkvetarprogrammet och beteendevetenskapligt kandidatprogram. Förändringarna görs för att den högre utbildningen i Europa ska bli mer samstämd.