Livsfarlig cykeltunnel ska bli säker

Cykeltunneln under riksväg 55 mellan Flogsta och Berthåga i västra Uppsala är livsfarlig. Många tillbud har inträffat där.

Det har hänt mängder av olyckor och olyckstillbud de senaste åren i cykeltunneln under riksväg 55 mellan Flogsta och Berthåga i västra Uppsala. Så sent som för 14 dar sedan skadades en man mycket allvarligt i en cykelkollision. Men nu verkar det finnas en lösning i sikte. Problemet utreds på gatukontoret.

Sampo Hinnemo, handläggare vid gatukontoret, säger till Upplandsnytt att man just nu funderar på att sätta dit någon typ av hinder som tvingar cyklisterna att leda cykeln genom tunnel. Dilemmat med det är attdet så skulle bli problem med vinterväghållningen vid snö. En annan lösning är att stänga av den korta sträckan.  

Om några veckor ska det finnas förslag till beslut om hur cykeltunneln vid Flogsta ska bli mindre farlig