Barnvaccination för hälsa och ekonomi

Smittskyddsinstitutet vill att alla barn ska vaccineras mot inflammationsbakterien pneumokocker.

Men det handlar inte bara om barnens hälsa utan också om ekonomiska vinster. Om barnen vaccineras så skyddas också indirekt vuxna från att bli sjuka.

Pneumokocker kan orsaka öroninflammation, hjärnhinneinflammation, och kan i vissa fall leda till döden, främst bland äldre.