Kyrkomötet utestänger sverigedemokrater

Sverigedemokraterna har stängts ute från utskottsarbetet på kyrkomötet som hålls den här veckan i Uppsala. Det är de stora partierna som inte vill ha med Sverigedemokraterna i utskotten.

Sverigedemokraterna har fyra ledamöter bland dom 251 ledamöterna på kyrkomötet, som är svenska kyrkans högsta ledande organ. Men nu får dom alltså inte någon plats i något av utskotten där dom olika förslagen diskuteras.

Fast några av de högkyrkliga ledamöterna, med den kände kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl i spetsen, tyckte att Sverigedemokraterna borde släppas in i utskotten, av demokratiska skäl.