Villorna hotas när Hallsta bygger ut

Hallsta Pappersbruk vill fördubbla sitt industriområde för att få plats med nya maskiner framöver. I dag presenterades en långsiktig plan som går ut på att bygga ut anläggningen österut. I så fall måste de 150 röda trävillorna intill bruket flyttas eller rivas.

- Bebyggelsen runt fabriken är ett kulturmiljövårdsintresse. Fabriken som sådan är ett riksintresse för industriell produktion. De här intressena står emot varann, säger platschefen Per Bjurbom.