Korttidsboende får allvarlig kritik

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Uppsala kommun för missförhållanden på kommunens korttidsboende Glimten i Rickomberga. Ett förståndshandikappat barn har vid en lång rad tillfällen brottats ned på golvet och hållits fast i flera minuter, något som länsstyrelsen slår fast är olagligt.

Flickan kom till Glimten 1999 då hon var tio år och har därefter vistats av och till på hemmet då föräldrarna behövt avlastning. Nedbrottningarna har skett under hela sjuårsperioden. Länsstyrelsen räknar med att dom skett vid minst 60 eller 70 tillfällen. Vid en händelse 2004 användes 14 s k nedläggningar under loppet av en timme och tjugo minuter, plus polisgrepp, inlåsning och tvångssittning på en stol. Det var föräldrarna som gjorde anmälan till länsstyrelsen, och dom säger att dom inte förstått vad som skett förrän personalen berättade om en sån incident i våras.

Får bara användas vid nödvärn

Länsstyrelsen slår fast att såna här metoder enbart får användas vid nödvärn, dvs att nåns hälsa eller liv är i fara, men så har det inte varit fallet vid nåt enda tillfälle här, utan det hela har använts slentrianmässigt som en behandlingsmetod. Och nån sån accepterad metod finns inte, slås fast av länsstyrelsen, som riktar allvarlig kritik mot politikerna i dom två kommunala nämnderna barn- och ungdomsnämnden och produktionsnämnden för vård och bildning. Den senare nämnden försvarade i sitt yttrande handlandet mot flickan, och skrev att nedbrottningarna skett utifrån en vedertagen metod och att handlandet inte var kränkande mot flickan.