Skolverket kritiserar Håboskola

Skolverket har kritiserat en skola i Håbo kommun för att ha använt otillåtna disciplinära metoder mot en elev. Bland annat vägrade skolan vid ett tillfälle i februari i år eleven äta i matsalen.

Anledningen till att eleven vägrades inträde i matsalen var att han vägrat ta av sig sina ytterskor, något som hör till skolans trivselregler. Av samma skäl fick eleven inte komma in i skolan dagen efter. Föräldrarna blev kallade till flera möten i skolan, men kom inte, och anmälde skolan.

Enligt Skolverket kan inte en skola hindra en elev från undervisning en längre tid och inte heller hindra en elev från att äta lunch.

Senast 24 november ska Håbo kommun lämna in en redovisning om vad man förändrat med anledning av kritiken.