Få kontroller av familjehem

Familjehemmen i Uppsala län kontrolleras alltför sällan. Det tycker Riksdagens revisorer.

Frågan om familjehem har aktualiserats efter att det blivit känt att den man i Norrtälje som misstänks ha förgripit sig på barn även fungerat som familjehem för socialtjänsten, skriver Upsala Nya Tidning. I Uppsala län har ingen genomgång gjorts sen början på 2000-talet.