"Hyreshöjning en förtäckt avgift"

Uppsala kommun bryter mot lagen när man chockhöjer hyrorna för service-och äldreboenden, det menar Hyregästföreningen som nu dragit kommunen inför rätta.

Hyresgästföreningen menar att kommunens hyreshöjningar egentligen är förtäckta avgifter, något man inte får ta ut enligt Lagen om särskild stöd och service, LSS. Birgitta Johanssons son Patrick bor på ett boende och har fått sin hyra höjd med 1800 kronor.
- Jag tycker det är förjäkligt att ge sig på de gamla och svårt handikappade människorna som inte har något val i livet, de som inte kan påverka sin ekonomi eller flytta på sig som andra människor kan, säger hon.

Birgitta Johanssons son Patrik betalar 4778 kronor i hyra varje månad för den handikapsanpassade tvåa i Uppsala som han blivit tilldelad av kommunen. Patrik lider av en utvecklingsstörning och sitter i rullstol, och omgärdas därför av ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”, LSS, en lag som reglerar de funktionshindrades rättigheter, bland annat gratis service i hemmet.

Patrik har bott några år i sin lägenhet och hyreshöjningarna har varit marginella. Tills förra året då kommunen avviserade att hyran plötsligt skulle höjas, och det med närmare 1800 kronor i månaden, etappvis under max fyra år. Det är en höjning med 37 %, att jämföra med allmännyttans 0.4% för detta år.

Kommunen menar att höjningarna bidrar till ett rättvisare system, Patrik får nu bara betala lika mycket som alla andra med en lika stor lägenhet. 

Birgitta Johansson menar att hennes son tvingas betala för att hans assistenter ska kunna göra sitt jobb, service som alltså ska vara gratis enligt LSS. Hyreshöjningarna har blivit ett sätt att kringgå LSS och riskerar att slå ut hela rättighetslagsstiftningen, det menar Vivian Macdisi, jurist på Hyresgästföreningen.
- Jag tycker att det är tråkigt att kommunen använder det här kryphålet för att ta ut pengar från personer med funktionshinder.

Nu har hyreshöjningarna blivit ett fall för Tingsrätten i Uppsala. De boende företräds av Hyresgästföreningen och ärendet ska upp i november där Hyresgästföreningen vill visa att hyreshöjningarna egentligen är förtäckta avgifter. Tillvägagångssättet är inte unikt för Uppsala, utan blir allt vanligare runt om i de svenska kommunerna. En ny praxis som slår hårt mot de berörda.

Kontakta reportern
oskar.kollberg@sr.se