Kammarrätten får avgöra gravflytt

Föräldrarna till Heléne Fossmo, Knutbypastorn Helge Fossmos första hustru, vänder sig nu till Kammarrätten för att få flytta dotterns grav från Knutby.


Kyrkonämnden i Almunge och länsstyrelsen har tidigare sagt nej till föräldrarnas begäran att få flytta graven till deras hemort utanför Sala. Föräldrarna anser att det innebär en stor mental påfrestning för dem att behöva återvända till Knutby för att besöka sin dotters grav.  Helge Fossmo har som gravrättsinnehavare dock motsatt sig en flytt.
Nu blir det alltså kammarrätten som får avgöra frågan.
Helge Fossmo, som ju dömdes för delaktighet i mordet på sin andra hustru Alexandra, var också åtalad för mord på sin första hustru Heléne. Han friades dock från de misstankarna av både tingsrätt och hovrätt.