Tre miljoner till anhörigvård

Länsstyrelsen i Uppsala län har nu delat ut sammanlagt tre miljoner kronor till länets kommuner.

Pengar som är öronmärkta för att gå till att förstärka och vidareutveckla stödet till anhörigvård. I första hand är det tänkt att pengarna ska gå till att bygga upp långsiktiga och varaktiga former för anhörigstöd, framförallt till äldre.