Sjuka krävs på TV-avgift

Äldre och sjuka i Enköpings kommun tvingas betala egen TV-avgift trots att kommunen har grupplicenser för olika boenden.

Enligt Radiotjänst som sköter TV-avgiften gäller grupplicensen bara för dementa eller psykiskt utvecklingsstörda personer, skriver Enköpingsposten. Nu protesterar företrädare för kommunen som menar att det är orimligt att kräva läkarintyg för att befria någon från avgiften.