Stor studie om kol i Uppsala

Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer inom kort att inleda en stor studie om lungsjukdomen kol.

Bland annat kommer 1000 personer i Uppsala att delta i studien som ska kartlägga förekomsten av Kroniskt, Obstruktiv Lungsjukdom, Kol, och dess betydelse för livskvaliten. Kol är en sjukldom som gör det svårt att andas hela tiden, och den vanligaste orsaken till den är rökning.