Fler säkerhetsvakter på Akademiska

Behovet av säkerhetsvakter på Akademiska sjukhuset i Uppsala har ökat dramatiskt. På bara ett par år har antalet ingripanden av vaktpersonal mer än fördubblats och sedan i söndags har säkerheten på sjukhuset utökats.

Säkerheten på sjukhuset har utökats nattetid, men Maria Jacobsson som är gruppchef på akutmottagningen, där behovet av säkerhetsvakter är stort, säger att övervakningen på akuten behöver förstärkas ytterligare.

- När det är mer folk i rörelse och människor är påverkade av olika slag, då vill vi gärna ha en stationär vakt på akuten. 

Enligt siffror från securitas, som är det bolag som bevakar sjukhuset, har antalet ingripanden från väktare ökat dramatiskt de senaste åren. År 2003 gjordes på tio månader 139 ingripanden och bara under perioden augusti-december 2005 hade siffran ökat till 189.

Anders Gillberg, som själv jobbar som väktare på sjukhuset och dessutom är klubbordförande vid Securitas i Uppsala, uppskattar att antalet ingripanden under hela 2005 överstiger 300, och merparten av dem sker på akuten.

Från och med den 1 oktober, alltså i söndags, har vaktstyrkan fördubblats nattetid, från en väktare till två, en utveckling som Anders Gillberg välkomnar.

Men trots den utökade bevakningen kan inte akutmottagningen räkna med att få en stationär väktare, det säger John Belling som är säkerhetssamordnare på Akademiska.

- Jag tycker inte att man ska låsa en väktare på en plats. Det är behovet som styr var vi har en situation där vi ska ha en väktare.

Hur fördelningen av vaktpersonalen kommer att se ut framöver är oklart och just nu utreds ärendet av arbetsmiljöverket. I slutet av oktober ska arbetsmiljöverket diskutera frågan med alla inblandade och deras förhoppning är att den utökade vaktstyrkan ska omfatta även dagtid.

I planerna finns också införandet av ett så kallat ”stökrum”, ett omhändertagande rum på akuten, där stökiga personer ska kunna hållas kvar tills dess att polisen anländer.

Enligt en enkät som landstinget låtit göra har 17 procent av sjukhusets personal någon gång utsatts för hot eller våld och enligt Maria Jacobsson på akuten, skulle åtgärder som en stationär vakt och ett ”stökrum”, göra det säkrare för personal och patienter.

- Så är det absolut. Ingen tvekan.