Avliden kvinna lämnades kvar hemma

En äldre kvinna som avlidit i sitt hem i Uppsala i förra veckan lämnades kvar i sin lägenhet i nästan ett dygn. Detta trots att en ansvarig läkare redan varit där och konstaterat att kvinnan var död, och trots att det inte fanns några anhöriga. Nu ska flera myndigheter i Uppsala tillsammans granska vad som egentligen gick fel.

- Det som har hänt är ju olyckligt. Under mina åtta år i verksamheten så kan jag inte minnas något fall i länet, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Kvinnan, som var i 70-årsåldern och saknade anhöriga, dog ensam i sitt hem i Luthagen i Uppsala för cirka två veckor sedan. Ambulans kallades dit och en läkare från primärvården konstaterade att kvinnan var död. Men vad som hände sedan är lite oklart - klart är i alla fall att den döda kvinnans kropp fick ligga kvar i lägenheten.

- Det blev en oklarhet mellan olika myndigheter om vem som skulle ansvara för den här avlidne, säger Per Andersson.

- Vad blev resultatet av oklarheterna?

- Resultetet blev att den avlidne blev kvar i hemmet över natten.

- Hur ser du på det?

- Det är ju olyckligt. Det är det ju, säger Per Andersson.

När det gäller dödsfall i hemmet som inte uppenbart är ett polisärende ligger ansvaret på den läkare som varit på plats. Ansvaret ligger inte på ambulanspersonalen, utan det är läkarens uppgift att se till att kroppen förs bort. Oftast sker det med hjälp av en begravningsentreprenör efter kontakt med socialtjänsten. Men någonting gick fel och nu ska alla inblandade myndigheter granska det här tillsammans.

- I den utredningen som vi nu gör får vi ju titta på om det är ett systemfel i kontakterna mellan myndigheter eller om det är så klart som vi har uppfattat att det har varit. Att det skulle bero mer på det personliga planet, säger Per Andersson.

Uppsalapolisen fick samtal om kvinnans död samma dag som hon hittades i lägenheten. Christer Nordström är presstalesman.

- Vi fick information om att läkaren skulle hantera det här dödsfallet, och då var det inte längre fråga om ett polisiärt ärende, säger Christer Nordström.

Dagen efter kontaktades polisen av en person i ambulanspersonalen som undrade vad som hade hänt med kvinnan. Då tog polisen kontakt med den ansvariga läkaren igen.

- Vi tog kontakt med samma läkare igen. Då fick vi klart för oss att kroppen låg kvar i lägenheten, säger Christer Nordström.

- Vad sade läkaren då?

- Läkaren poängterade än en gång att hon skulle ta hand om hela ärendet och åtgärda detta.

- Detta ska inte få ske, säger Christer Nordström.

Upplandsnytt har försökt få tag i den primärvårdsläkare som hade ansvaret över den döda kvinnan men utan att lyckas. Vi ringer istället Barbro Nordström, som är chefsläkare inom primärvården i Uppsala.

- Det var olyckligt att det blev en fördröjning på hämtningen av den avlidna. Det kunde ha gått ännu bättre om man hade gjort det samma dag förstås, säger Babro Nordström.

- Vad säger läkaren till dig om detta?

- Läkaren tycker också att det var tokigt. Men det var en ganska stressig situation och så kan det bli ibland. Men det ska vi fösöka förtydliga så att det inte ska hända igen, säger Babro Nordström.

Kontakta reportern
alexander.gagliano@sr.se