Sjuksköterska gav 4-åring vuxendos

En sjuksköterska vid Husläkarmottagningen i Gottsunda i uppsala, som gav en fyraårig pojke en vaccinspruta med en dos avsedd för en vuxen, får nu kritik av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för bristande noggrannhet.

Två av nämndens ledamöter krävde att anmälan skulle leda till en diciplinåtgärd, men det valde nämnden att avstå ifrån eftersom pojken aldrig led någon risk att skadas.