Uppsalapolisen ineffektivast i landet

Polismyndigheten i Uppsala län är minst produktiv i landet när det gäller att lämna utredningar vidare till åklagare. Det visar en genomgång som rikspolisstyrelsen gjort.

För att göra det tydligt vad den nya länspolismästaren Erik Steen ska ägna sig år så har rikspolisstyrelsen gjort en genomgång av hur verskamehten i länet fungerar idag. Och det är ingen uppmuntrande läsning. Antalet anställda har har ökat betydligt mer än på andra ställen i landet under 2000-talet. Men resultatet har inte förbättrats på samma sätt.

När det gäller hur många brottsutredningar som går vidare till en åklagare så är i stället produktiviteten här lägst i landet. Polisfackets ordförande i Uppsala Gunnar Elrud reagerade så här på uppgfterna:
- Oj, är det så dåligt. Vi är en organisation som haft ideliga omorganisationer. Personalne mår inte så jättebra och då jobbar man inte så bra heller. 

De ständiga omorganisationerna som tagit mycket kraft och missnöjet med med förre länspolismästaren Göran Lindberg, det är förklaringar som flera poliser vi pratar med lyfter fram som förklaringar till ineffektiviteten.

Förundersökningsledaren Eva Glans, blir beklämd av siffrorna. Hon menar att bakgrunden är lednigsproblem. De enskilda poliserna sitter inte och rullar tummarna:
- Jag vill påstå att dem sliter.

Rikspolisstyrelsen kräver nu att den nye länspolismästaren förbättrar produktiviteten. Christer Nordström på Uppsalapolisen menar att då krävs att han har en ny ledarstil:
- Då krävs det ett ledarskap som verkligen visar färdvägen.