Många förväntningar på ny länspolismästare

Efter den svidande kritiken mot den dåliga effektiviteten i Uppsalapolisens brottsutredningar, har den nye länspolismästarens i uppdrag att se till att polisen i Uppsala län blir mer effektiv. Idag är ju produktiviteten när det gäller att lämna utredningar till åklagare är lägst i landet.

Erik Steen säger att han ska ta tag i det här, men vilka förändringar han vill genomföra är inte klart än:

- Det är möjligt att det finns tankar i mitt huvud, men jag kan inte bara ta recept från min gamla myndighet och tro att det skulle fungera här, jag måste ha en viss ödmjukhet, säger Erik Steen.

Upplandsnytt berättade igår om rikspolisstyrelsens genomgång. Polismyndigheten här i länet har ökat antalet anställda mer än många andra under 2000-talet – men resultatet har itne förbättrats på samma sätt - i stället är produktiviteten sett till hur många brottsutredningar som går vidare till åklagare lägst i landet.

Poliser Upplandnsytt pratar med pekar ut De ständiga omorganisationerna, som tagit mycket kraft, och missnöjet med med förre länspolismästaren Göran Lindberg som förklaringar till ineffektivieten.

Det här har nu den nya länspolismästaren Erik Steen fått i uppdrag att ändra på, men vilka förändringar det kan bli tal om vill han inte säga så här på sin första vecka.

Polisfackets ordförande i länet Gunnar Elrud hoppas att Erik Steen verkligen ska bry sig om vad poliserna tycker:

- Lyssna på de som kan det och det är oftast folk på golvet, som vet vad är det vi gör och vad vi kan förbättra, säger Gunnar Elrud.

En annan del i överenskommelsen mellan Erik Steen och rikspolisstyrelsen är att polisne här får mer pengar - 20 miljoner mer varje år och 20 i en engångssumma - det gör enligt Erik Steen att man kan behålla det antal poliser som finns idag och inte heller säga upp civil personal:

- När det gäller ekonomin så är inte faran över men det finns inget som kommer att lamslå oss, det kommer att möjliggöra att vi ägnar huvudfokus på att se till att verksamheten blir bättre, säger Erik Steen.

kontakta reportern

lisa.helgesson@sr.se