En miljon i vite för Dragon Gate

Det blir nu höjda viten mot Dragon Gate-bygget i Älvkarleby. Under gårdagen gjordes ytterligare en inspektion av bygget av Arbetsmiljöverket som visade att bygget bryter mot tidigare satta krav från verket. Det gäller en hiss som inte skulle få användas.

Lars Nordström arbetsmiljöinspektör på arbetsmiljöverket berättar om vad de fann:

- De hade brutit våra förseglingar på hissen, det är ett uppenart lagtrots och myndighetsmotverkan. Vi driver detta så kraftfullt vi kan, och kommer höja vitesbeloppen.

Under fredagen fastslogs höjningen av det tidigare vitet på 100 000 kronor till en miljon kronor. Och om det fungerar, funderar arbetsmiljöverket att ta ytterligare åtgärder genom att koppla in andra myndigheter, och då gäller det de kinesiska arbetarnas arbetstillstånd i Sverige.

- Vi kommer eventuellt ta kontakt med Migrationsverket och ifrågasätta arbetarnas arbetstillstånd. Vi tycker inte man ska ha möjlighet att agera så här.