Arbetsmiljöverket kritiserar skola

Örbyhus skola måste minska på bullret i matsalen och åtgärda de svårstädade golven i köken. Det har Arbetsmiljöverket bestämt i ett föreläggande.

Mätningar i matsalen har visat att bullernivån ligger på 72 - 78 decibel A mot acceptabla 55 decibel. Om kommunen inte åtgärdat felen innan 15 augusti 2007 tvingas de betala ett vite på 200 000 kr. Det skriver Arbetarbladet.