IT lockar få studenter

Utbildningar i datavetenskap och informationsteknologi lockar allt färre. På Uppsala universitet har antalet nya studenter till det datavetenskapliga programmet nästan halverats sedan förra året.

Utbildningsledare Björn Gembert, säger till Upsala nya tidning, att det är jätteförvånande. Han undrar varför studenterna inte kommer tillbaka när det nu går bättre för den här branshen igen. Nu talar man om att det finns risk för brist på arbetskraft inom IT-området.