Inga maskiner i vår trädgård

Park Inn Hotell i Uppsala vill expandera och bygga ut, men de boende i närheten vill inte se sin vackra innegård förvandlas till en arbetsplats.

En av de boende på Salagatan i Uppsala som skulle beröras av en utbyggnad är Mikael Warberg. Han har skrivit en protestlista mot planerna.

- Vi som bor här i området tycker naturligtvis att det är förskräckligt. Vi är redan i dag under en enorm belastning med musikens hus i norr och resecentrum i sydväst och så ska vi då få se hur man bygger igen hela vår trädgård också.

För att få stopp på planerna av en stor utbyggnad av Park Inn har Mikael Warberg författat en protestlista som alla i det vackra Jugendhuset på Salagatan/Roslagsgatan i Uppsala skrivit på. Vi står på innegården som i dag är en lummig plats med sju björkar som sakta vajar i duggregnet. Just här är det tänkt att hotellet ska byggas, platsen kommer då bli en ”cementbunker”, som Mikael Warberg uttrycker det. Stefan Ekholm på KJ Förvaltning som planerar bygget är inte förvånad att det jäser bland de boende i huset.

- Det brukar vara så i Uppsala att alla klagar på allt, framförallt när det gäller byggnationer. När vi har byggt har det alltid varit problem.

Än så länge är bygget bara på planeringsstadiet och ett eventuellt hotell skulle kunna stå klart om tre år. Stefan Ekholm understryker att man kommer föra en dialog med de boende och ta hänsyn till deras synpunkter.