4 miljoner ska främja entreprenörskap

Enköping och Håbo kommun får 4 miljoner kronor av EU för att öka engagemanget för entreprenörskap hos elever, lärare, politiker och tjänstemän.

Det övergripande målet är att ta fram och testa modeller som få fler att känna lust till eget skapande. Tanken med pengarna är att entreprenörskap ska vara en naturlig och återkommande del av lärandet under hela skoltiden. Bakom projektet, som pågår fram till år 2008, står länsstyrelsen i Uppsala.