Stora brister på Enköpings lasarett

Akutmottagningen på Enköpings lasarett har stora brister i arbetsmiljön, det framgår efter en inspektion som Arbetsmiljöverket genomfört.

Vid inspektionen framkom bland annat att personalen har dålig uppsikt över korridorer och andra ytor vilket innebär att obehöriga kan röra sig fritt i lokalerna.

Patienttrycket har den senaste tiden ökat med långa väntetider som följd, något som skapar irritationer bland patienterna. Även stölder på patientrummen har ökat. Något som kan få till följd att personalen löper större risk att utsättas för hot och våld.

Som vi berättat tidigare så finns brister i säkerheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket har fått till följd att antalet säkerhetsvakter har ökat. I Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för i år framgår att hälso- och sjukvård är en av sex branscher som prioriteras, målet med det är att minska risken för våld och hot.

Senast den 20 november ska Enköpings lasarett informera Arbetsmiljöverket om bristerna åtgärdats.

Kontakta reportern
markus.sallberg@sr.se