Nya regler för sjukresor

Landstingsfullmäktige tog idag det definitiva beslutat om nya regler för sjukresorna. Som Upplandsnytt tidigare har berättat har kritiken mot sjukresorna varit hård under året.

De nya reglerna innebär bland annat att anhöriga får följa med på sjukresebussen, att en resa aldrig får förlängas med mer än en timme och att egenavgiften på 25 kronor på kollektivtrafiken försvinner.