Enköping tvingas betala sju miljoner

Tio kommuner som sökte och fick så kallade Wärnerssonpengar för att anställa mer personal i skolan måste nu betala tillbaka 21 miljoner kronor till staten. Anledningen är att kommunerna inte skapade några fler skoljobb. Mest ska Enköpings kommun betala - sju miljoner kronor.

Enköpings kommunalråd Åke Hedén, centerpartist, vill inte kommentera dagens besked innan han själv sett beslutet från Skolverket.

Uppsala kommun tackade i ett tidigt skede nej till Wärnerssonpengarna då man planerade för stora neddragnigar inom skolan.