På torsdag startar Forsmark 2

På torsdag räknar Forsmarks kärnkraftverk med att reaktorn Forsmark 2 kan vara igång igen. Reaktorn har stått stilla sedan i mitten av juli då den stängdes för en omfattande revision. Problemet är ett litet hål som skapat läckage och verkar vara svårt att laga.

- Vi svetsar igen det här läckaget i reaktorinneslutningen. Som det ser ut nu ser det ut nu räknar vi med att kunna börja producera el på torsdag igen, säger Forsmarks informationschef Claes-Inge Andersson. I och för sig finns det gränsvärden för hur mycket det får läcka, vi håller oss inom de värdena. Men vi vill ändå reparera den här läckan.