Nya svenskar gick trafiksäkerhetskurs

Det är färre som använder bilbälte och cykelhjälmar i invandrartäta områden än överlag. Det menar trafiksäkerhetsorganisationen FMK, som därför vill höja kunskaperna om trafiksäkerhet bland nya svenskar. Därför anordnades tisdagen den 13 maj en kurs i trafiksäkerhet för nya svenskar, i Katrineholm.