Granskning av jämställdheten

Att lika många kvinnor och män bör styra i kommunerna är väl de flesta överens om, men hur ser det egentligen ut? Det visar sig vara väldigt olika i de sörmländska kommunerna. Flen har fler kvinliga chefer än manliga medan kvinliga chefer inom Eskilstuna kommun är sällsynta.