Varför köper män sex?

Det är tio år sedan lagen mot sexköp började gälla i Sverige. Men sexhandeln frodas fortfarande, särskilt via internet. När SR Sörmland la ut en annons på ett sexforum med ett telefonnummer så svämmade telefonsvararen över av intresserade män.
  Hur kommer det sig att så många män är beredda att bryta mot lagen? Enligt Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, har män genom historien alltid ansett sig ha rätt att köpa sex.