Engångsgrillen är livsfarlig

 En engångsgrill kan vara en brandfara flera dagar efter att man har använt den. Det säger Peter Ehrenstråle på brandmyndigheten i Eskiltuna som nu vill varna allmänheten att ta alltför lättvindigt på brandrisken. En av dom som erfarit riskerna med engånggrillen är Martina Leibrink från Eskilstuna som skulle ha grillafton med sina vänner. En afton som kunde ha slutat i katastrof. Efter mer än tre timmar och flera noggrana inspektioner av att grillen var släckt så hamnade den i en sopsäck på altanen. Huset som hon och hennes vänner grillade utanför tillhör hennes föräldrar och är ett kedjehus och om dom inte hade upptäckt elden i tid hade elden med lätthet kunnat sprida sig till hela bostadsområdet. När elden upptäcktes var lågorna tre meter höga på altanen.

- Det var tre minuter från katastrof. Då hade hela balkongen stått i lågor och då hade vi inte kunnat släcka den med vatten. Det var rent flyt att det inte blev värre än vad det blev. Vi hade ju lika gärna kunnat åka därifrån.