Forskningstation leder till samarbete

Ett unikt försök med samarbete mellan forskning och socialarbetare inleds i Katrineholms kommun. Örebro Universitet startar en forskningstation för socialförvaltningens olika delar. Det ska ge forskarna ett bättre underlag, socialarbeterna ett stöd i arbetet - och på sikt bättre stöd för dom som söker behandling eller hjälp.

Ola Nordqvist är utvecklingsledare i Katrineholms kommun: