"Vatten vatten - bara vanligt vatten"

Vattenförsörjningen slogs ut för runt 50 000 invånare i Karlstad och Hammarö. Lätt ironiskt med tanke på att det är FN:s internationella vattendag den 22 mars. Detta får oss på Eftermiddag att vända blickarna till vår egna kommun och dess vatten.

Vi besökte Carina Färm på Ekby vattenreningsverk i Sörmland pch undrade bland annat om det finns risk för vattenbrist?