Ungdomar i Sörmland pratar främlingsfientlighet

När Ungdom mot rasism och Expo besökte Realgymnasiet i Eskilstuna för att prata om främlingsfientlighet fick vi chansen att prata med några av eleverna på skolan. De berättade att rasism fanns i deras vardag i form av vit makt-musik som ibland spelades på fester. Några elever uttryckte även oro över att inte få jobb efter gymnasiet eftersom de ansåg att invandrare hade högre utbildning och därför större chans att få jobb.

Emma Rangnarsson är lokalgruppsombud på Ungdom mot rasism och Jonathan Leman är skolsamordnare på Expo utbildning.