Tunaforsskolan och Nyforsskolan läggs ner

Den 24 november 2004
Eskilstuna kommuns egen utredning visar nu att det blir Tunaforsskolan och Nyforsskolan som läggs ner när elevunderlaget minskar. Nedläggningen sker succesivt fram till 2007.