Vecka 4

22-26/1-07

Måndag: Jackie Jakubowski är författare, chefredaktör för Judisk Krönika och kulturskribent. Hans två senaste böcker innehåller reflektioner kring etik, filosofi, religion och naturvetenskap, utifrån den judiska tanketraditionen.

Tisdag: Bob Hansson är poet. Han kan dyka upp lite varstans med sina dikter och ta upp poesin utanför den snäva ram där den en gång ansågs behöva hålla sig. Bob vill säga godord i en värld som säljer lösnummer på motsatsen.

Onsdag: Håkan Sandvik är präst i Svenska Kyrkan. Han har levt i Mellanöstern i olika repriser sedan 1980, arbetat med flykting- och intetegrationsfrågor och  är intresserad av religionsmöten i vardagen.

Torsdag: Lars Hillås är lycklig far till två tonårsdöttrar, jobbar som journalist på Kyrkans Tidning och bor på Södermalm i Stockholm, där han också kör SL-buss varannan helg. Han har en teol. kand-examen och en fil. kand. i journalistisk och filosofi.

Fredag: Carl Reinhold Bråkenhielm är professor i livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Han forskar kring frågor om religionens möte med modern evolutionsteori, men intresserar sig också för ekologiska livsåskådningar.

Producent: Annika Hellbom, SR Samhälle.