Vecka 5

29/1 - 2/2-07

Måndag: Jackie Jakubowski är författare, chefredaktör för Judisk Krönika och kulturskribent. Hans två senaste böcker innehåller reflektioner kring etik, filosofi, religion och naturvetenskap, utifrån den judiska tanketraditionen.

Tisdag: Lars Hillås är lycklig far till två tonårsdöttrar, jobbar som journalist på Kyrkans Tidning och bor på Södermalm i Stockholm, där han också kör SL-buss varannan helg. Han har en teol. kand-examen och en fil. kand. i journalistisk och filosofi.

Onsdag: Ing-Marie Wieselgren är psykiater. Hon har arbetat inom psykiatrin i Uppsala i 20 år och därefter varit huvudsekreterare i Nationell psykiatrisamordning. Just nu arbetar hon med utvecklingsfrågor kring psykisk ohälsa på Sveriges Kommuner och Landsting.

Torsdag: Lina Sjöberg är författare, teolog och kulturskribent. Hon är aktuell med sin doktorsavhandling ”Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser”.

Fredag: Carl Reinhold Bråkenhielm är professor i livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Han forskar kring frågor om religionens möte med modern evolutionsteori, men intresserar sig också för ekologiska livsåskådningar.

Producent: Annika Hellbom, SR Samhälle.