Berivan Mohammed

Berivan Mohammed har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet. Har varit norrlandsmäxstarinna i Taekowndo.  
Berivan har även bott på Irland och i USA och ett av hennes största intressen är just att resa.
Hon flyttade till Sverige 1990 när hon var 8 år gammal.