Pernilla Glaser

Pernilla Glaser är författare, arbetar på bibliotek Plattan på Kulturhuset i Stockholm och som lärare på Kungliga Konsthögskolan. Hon är svårt beroende av berättelser i alla dess former och tror, trots tillståndet i världen, att allt kommer att bli helt fantastiskt vilket ögonblick som helst.