Färre sommar jobb också i Trollhättan

Sommarjobben blir färre i våra kommuner när de statliga bidragen till sommarjobb för unga dras in av regeringen.
För Trollhättans del innebär det att pengapotten för sommarjobbarna minskas med två tredjedelar.

Enligt Karl Gustav Elf, som är chef för arbetsmarknadsenheten i Trollhättan, kommer det minskade stödet att innebära en minskning av antalet sommarjobb i Trollhättan under 2007:

- Ja, det är synd om ett antal ungdomar som inte kommer in på sommarjobbsmarknaden, säger Karl Gustav Elf.

I år så fick extra många gymnasieungdommar sommarjobb i Trollhättan på grund av att man utnyttjade en buffertfond på 2 miljoner vilket resulterade i över 160 extra sommarjobb. Men nästa år mister Trollhättan sitt statsbidrag på 600 000 kronor och har då bara de budgeterade pengarna på 300 000 att röra sig med.

Tidigare har kommunerna i Sverige fått 50 miljoner av staten men det bidraget tas bort till nyår. För hela vårt område handlar det om nästan 2 miljoner kronor som försvinner i sommarjobbsstöd. Istället ska pengarna användas till att få företag att efterfråga arbetare, står det i budgeten.