JO ger hård kritik mot Försäkringskassan i Trollhättan

Försäkringskassan i Trollhättan får hård kritik av Justitieombudsmannen JO, för att ha varit för långsam med att vidarebefordra överklaganden till domstol.Överklagandena gällde aktivitetsersättning och borde ha överlämnats till länsrätten mycket snabbare.

Ärendet gällde en man som haft först sjukbidrag i ett par år och sedan fick aktivitetsersättning i ett par år till, fram till januari förra året.
Under den tiden bodde han i Chile i mer än ett år, utan att ha blivit informerad om att han inte längre hade formell rätt till aktivitetsersättning, när han så småningom ansökte om fortsatt ersättning från och med februari förra året.
Detta enligt mannens mor, som så småningom överklagade beslutet om avslag och också är den som anmält försäkringskassan i Trollhättan till Justitieombudsmannen JO. Det hon klagar på är i huvudsak den långsamma handläggningen, som gjort att sonen plötsligt stod utan den inkomst, som han haft under mer än fyra år. Försäkringskassan dröjde i flera månader med att överlämna överklagandena till länsrätten.
Överlämnandet ska ske omgående, senast inom någon vecka, enligt JO. Framför allt är det försäkringskontoret Trollhättan som förtjänar allvarligt kritik för att mannen inte tillräckligt snabbt fick sin sak prövad i domstol, skriver JO.
I februari och i mars begärde mamman överprövning av beslutet. Först i juli kom ärendet till länsrätten.

Reporter Birgitta Andersson