Tankbil välte

Uppdaterat: 14.10 En tankbil välte vid torprondellen på E6:an i höjd med uddevalla strax efter lunch idag. Sanerings- och bärgningsarbetet orsakar långa köer.
Vägen kommer att vara avstängd i flera timmar i södergående riktning men polisen har kunnat släppa på trafiken i ett körfält i norrgående rikting. Alternativa vägar söderut mot Göteborg är antingen väg 160 över Orust eller gamla E6:an förbi Uddevalla och sen vidare söderut mot Göteborg.