45:an utanför Vänersborg ska bli säkrare

Nu börjar Vägverket Produktion att bygga om riksväg 45 från Båberg till norra infarten till Vänersborg. Vägen blir inte bredare,och det ska inte gå snabbare att åka den här sträckan men den ska bli säkrare.
Vägen mellan Båberg och Liden ska byggas om så att det blir två filer på ena sidan och en fil på den andra åtskilda av ett linräcke. När den ena sidan har två filer har den andra en fil. Och vice versa. Linräcket har visat sig fungera ypperligt och har troligen räddat flera liv på de andra vägarna där det här har prövats. Det blir också en ny pendelparkering, en gång- och cykelväg norr om Vänersborg och arbeten på slänterna. Arbetena ska vara klara i juni nästa år.