Våtmarksprojekt klart i Mellerud

I Melleruds kommun är man nu klara med byggandet av ett nytt våtmarksområde. Det är Örnäs våtmark, i Örnäsbäcken innan den mynnar i Krokån.
Våtmarken ska minska utsläpp av näringsämnen från uppströms liggande åkermark och dessutom främja den biologiska mångfalden. Projektet är till hälften finasierat med statligt stöd till ekologiskt hållbar utveckling. Melleruds kommun har bidragit med bland annat arbetskraft och projektledning.