Få Lex Maria- fall i Nu-sjukvården

Av antalet anmälda Lex Maria fall i Västra Götaland de senaste halvåret är de bara tre av 79 anmälningar som rör NU-sjukvården.
Ett Lex Maria- ärende uppstår när en patient har utsatts för allvarliga skador eller risker i vården. Sjukhuset har då skyldighet att anmäla detta till socialstyrelsen för utredning. Av alla anmälda Lex Maria-fall rör många inhyrda sjuksköterskor eller läkare och av Nu-sjukvårdens tre fall var två orsakade av tillfälligt anställda doktorer.