Nytt elektroniskt rekryteringssystem skall ge jobb i Trollhättan

I dag är det premiär för en ny rekryteringsenhet samt ett nytt IT-baserat rekryteringssystem som för den sökande kommer att betyda att det nu finns ”en väg in” till arbete inom Trollhättans Stad.

- Det är ganska många saker att hålla reda på för en enskild chef i en rekryteringsprocess. Vi kommer att hjälpa till med mycket av det administrativa, men det är givetvis den enskilda chefen som styr urvalet och bestämmer vem som ska anställas, säger Carina Gunnarsson som är ansvarig för den nya rekryteringsenheten.

Enheten kommer att bestå av fem personer som kommer att ansvara för support till chefer, diarieföring, företrädeskontroll, viss kommunikation med sökande och stöd vid personbedömning.

- Vi är bland de första kommunala organisationerna i landet att använda oss av ett e-rekryteringssystem. En stor förändring i samband med detta är att vi nu går över till att enbart jobba med e-ansökningar, berättar Carina Gunnarsson.

Förutom rekrytering kommer den nya rekryterings- och utvecklingsenheten att arbeta med varumärkeskommunikation av arbetsgivaren Trollhättans Stad samt med den centrala ledarutvecklingen.

- Huvudsyftet är givetvis att Trollhättans Stad ska fortsätta vara framgångsrik i sin personalförsörjning. Dessutom tror vi att detta kommer att betyda en avlastning och ett stöd för den enskilda chefen vid rekrytering, säger Carina Gunnarsson.

Text: Cecilia Bergil
Epost:
cecilia.bergil@sr.se
Telefon: 0522-67 00 25