SNF om sårbarhetsutredningen

Svenska naturskyddsföreningen, SNF, efterlyser åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Det efter att klimat- och sårbarhetsutredningen varnat för de översvämningar som kan drabba städerna runt Vänern i framtiden.

Svenska naturskyddsföreningen vill att regeringen inför koldioxidskatt på flyget, kilometerskatt för tung trafik och gör förnybara bränslen som etanol och biogas billigare för att fler ska köra miljöbilar. Svante Axelsson är generaldirektör och Svenska naturskyddsföreningen.