Ja till behandlingshem

I går hamnade de omstridda planerna på ett behandlingshem i Ånnerud för första gången på politikernas bord. Och det blev ett ja till en etablering när omsorgsnämndens arbetsutskott i Färgelanda tog upp frågan.
-Eftersom omsorgsnämnden köper sådana här platser i andra kommuner är det svårt för oss att säga nej, anser centerpartisten Eva Broberg, ordförande i arbetsutskottet. Men beslutet var inte enhälligt. En centerpartist och en moderat sa nej. Moderaten Rune Olsson pekar på den oro som grannarna känner och på att kommnen saknar resurser i form av polisinsatser för att möta den typ av situationer som kan uppstå. I går hamnade de omstridda planerna på ett behandlingshem i Ånnerud för första gången på politikernas bord. Frågan skall nu upp i omsorgsnämnden, men det är länsstyelsen som har det slutliga avgörandet. Och grannarnas oro har ingen betydelse när väl länsstyrelsen fattar beslut, säger, Inga -Lill Johansson som är socialkonsulent på länsstyrelsen i Vänersborg.