BB på NÄL klarar sommaren bra

Förlossningsvården på Norra Älvsborgs Länsjukhus, NÄL, fungerar bra i jämförelse med situationen på många andra sjukhus i Sverige. Det säger förlossningsöverläkaren Elisabeth Almström till Radio Väst.
På NÄL har man aldrig tvingats avvisa någon på grund av platsbrist och dom långa avstånden i vårt område har inte heller inneburit några ökade risker jämfört med tidigare. När det gäller specialistvården av för mycket tidigt födda barn är NÄL beroende av specialistsjukvården på Östra sjukhuset i Göteborg, där situationen är ansträngd emellanåt, men än så länge har ingen patient nekats plats där heller.