Sänkta hyror på Ånneröd

Det norska fastighetsbolaget Borg Brug Invest går med på att sänka hyrorna rejält för de norska hyresgäster bolaget har i Ånneröd i Strömstad.
Sänkta hyror blev resultatet av en förhandling i hyresnämnden i Strömstad idag Borg Brug Invest har hittills tagit ut betydligt högre hyror av sina norska hyresgästen än av de svenska men får de norska hyresgästerna en sänkning av sina hyror på 35-40 procent.